Muzeum Etnograficzne w Warnie

Opublikowane przez dnia Grudzień 22, 2015 w kategorii Warna | Komentowanie nie jest możliwe

Muzeum Etnograficzne w Warnie

Niezwykle ciekawym muzeum morskiej stolicy Bułgarii, jaką jest Warna, jest Muzeum Etnograficzne. Zlokalizowane jest on w domu pochodzącym z okresu bułgarskiego odrodzenia, który zbudowano około 1860 roku. Muzeum etnograficzne powstało w roku 1974. Stworzenie ekspozycji było możliwe dzięki inicjatywie trzech osób: Maria Nikolova- etnografem, Assen Stoychev – artysta i architekt – Kamen Goranov.

Głównym celem muzeum jest prezentacja bogatej różnorodności kultury i stylu życia ludności w regionie Warny w okresie od drugiej połowy XIX i na początku XX wieku.

Przedstawione wystawy są ściśle związane z podstawowymi zajęciami ludności tego rejonu, jakim było i jest, rolnictwo i hodowla, rybołówstwo, pszczelarstwo, uprawa winorośli. Wśród rzemiosła najpopularniejszymi zajęciami było bednarstwo, wytwórstwo miedzi, wyrób futer i krawiectwo oraz produkcja szorstkiej tkaniny wełnianej, które prezentowane są na pierwszym piętrze muzeum.

Ciekawym eksponatem, przykuwającym uwagę odwiedzających jest „dyolmedzha” – mały pług używany do orki na początku XX wieku. Na wystawach są również do zobaczenia zbiorniki do przechowywania ziarna, jak również do wytwarzania chleba.

Na drugim piętrze znajduje się ekspozycja prezentująca tradycyjne stroje ludowe, które unaoczniają stosunki demograficzne regionu Warny. Wynika to z faktu, iż ludowe ubrania w poszczególnych osadach, w regionie, charakteryzują się wielką różnorodnością.

Zadecydowały o tym skomplikowane procesy migracyjne, które odbywały się w pierwszych dekadach i pod koniec XIX wieku. Prezentowane są tutaj tradycyjne stroje każdej z podstawowych grup geograficznych regionu – miejscowej ludności i osadników z Azji Mniejszej, Traków i Macedonii. Można także podziwiać tradycyjne stroje ubierane podczas świąt i obrzędów – Boże Narodzenie, Petlyovden, Lazarovden.
Muzeum przedstawia również podstawowe elementy typowej, bułgarskiej uroczystości zaślubin – wyprowadzenie panny młodej z domu rodzinnego, sanie z prezentami itp. W muzeum sprzedawane są materiały informacyjne i pamiątki.